Synoptické předpovědní mapy

Synoptické mapy se používají k vyjádření okamžitého stavu ovzduší. Slouží jako základní pomůcka pro analýzu počasí. Pomocí izobar (čar, spojujících místa o stejném tlaku vzduchu)  jsou na ní zakresleny polohy tlakových útvarů, vyznačeny jsou polohy front, směr a síla větru, oblačnost atp..

Zjednodušené přízemní synoptické mapy jsou publikovány denně pro potřeby veřejnosti v tisku, televizi. V rámci publikování synoptických map jsou denně veřejnosti předkládány i krátkodobé (1-2 dny), popř. střednědobé (3-5 dnů) předpovědi počasí.  Jejich pravděpodobnost se vzrůstající kvalitou informací vzrůstá a pohybuje se u krátkodobých předpovědí kolem  90% a u střednědobých až okolo 75-80%   

Jak číst synoptické mapy,naleznete tady.